Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo318-1,85%12,97%-0,13%557-5,67%8.734-3,58%
Zona II - Pontevedra246-2,38%10,04%-0,16%524-0,01%7.776-1,52%
Zona III - Arousa1.078-1,46%43,98%-0,27%1.356-3,43%18.874-1,95%
Zona IV - Muros3310,91%13,50%0,24%5673,04%5.7965,90%
Zona V - Fisterra690,00%2,82%0,02%1842,83%1.9085,13%
Zona VI - Costa da Morte1424,41%5,79%0,29%3406,59%4.2254,17%
Zona VII - Coruña-Ferrol164-1,20%6,69%-0,02%300-11,91%4.156-2,65%
Zona VIII - Cedeira474,44%1,92%0,10%8718,51%1.1217,38%
Zona IX - Mariña lucense56-3,45%2,28%-0,06%237-9,19%2.184-3,11%
Total 2.451 -0,85% 100,00% 0,00% 4.153 -2,12% 54.774 -0,61%