Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1235,83%4,67780,6300,00
De 0 a 50 CV1.63677,61%6,483.3012,0236.40222,25
De 50 a 100 CV25612,14%10,932.1418,3719.68876,91
De 100 a 150 CV643,04%12,8685513,378.085126,34
Máis de 150 CV291,38%14,5868223,535.403186,31
Total 2.108 100,00% 7,22 7.059 3,35 69.579 33,01