Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.94492,22%6,674.3502,2452.87227,20
De 12 a 18 m1647,78%13,732.70816,5116.707101,87
Total 2.108 100,00% 7,22 7.059 3,35 69.579 33,01