Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de enmalle por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo364-2,67%17,27%-0,29%847-2,36%11.780-2,07%
Zona II - Pontevedra228-2,56%10,82%-0,17%713-0,76%9.220-1,78%
Zona III - Arousa691-1,57%32,78%-0,18%1.711-3,49%17.900-2,59%
Zona IV - Muros2220,45%10,53%0,16%6422,09%5.4174,43%
Zona V - Fisterra94-2,08%4,46%-0,05%643-1,56%4.4380,16%
Zona VI - Costa da Morte1706,92%8,06%0,60%1.00811,59%7.3287,55%
Zona VII - Coruña-Ferrol182-2,67%8,63%-0,15%649-5,96%6.624-0,54%
Zona VIII - Cedeira683,03%3,23%0,13%2702,66%2.4173,96%
Zona IX - Mariña lucense89-2,20%4,22%-0,05%576-6,11%4.454-3,84%
Total 2.108 -1,03% 100,00% 0,00% 7.059 -0,73% 69.579 -0,38%