Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de enmalle por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.1040,09%52,37%0,59%3.9591,60%34.1432,26%
Lugo76-5,00%3,61%-0,15%540-6,97%4.106-5,04%
Pontevedra928-2,01%44,02%-0,44%2.559-2,80%31.330-2,49%
Total 2.108 -1,03% 100,00% 0,00% 7.059 -0,73% 69.579 -0,38%