Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con miños por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT19219,77%5,301700,892.99315,59
De 1,5 a 10 GT62964,78%8,712.5824,1026.59042,27
De 10 a 25 GT13313,70%13,451.95114,6713.23299,49
De 25 a 100 GT171,75%15,8461235,982.620154,12
Total 971 100,00% 8,81 5.315 5,47 45.435 46,79