Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con miños por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m82584,96%7,922.8273,4330.42336,88
De 12 a 18 m14615,04%13,832.48817,0415.013102,83
Total 971 100,00% 8,81 5.315 5,47 45.435 46,79