Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con miños por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo1170,00%12,05%0,02%5300,51%5.9741,15%
Zona II - Pontevedra144-2,04%14,83%-0,28%5760,80%6.826-0,79%
Zona III - Arousa208-0,48%21,42%-0,06%1.006-3,75%9.034-3,71%
Zona IV - Muros1172,63%12,05%0,33%5075,51%3.8806,19%
Zona V - Fisterra68-1,45%7,00%-0,09%573-0,63%3.7800,03%
Zona VI - Costa da Morte957,95%9,78%0,74%85612,48%5.3968,68%
Zona VII - Coruña-Ferrol98-3,92%10,09%-0,39%517-6,43%4.705-1,30%
Zona VIII - Cedeira521,96%5,36%0,11%2452,68%2.1103,28%
Zona IX - Mariña lucense72-5,26%7,42%-0,40%507-9,75%3.731-8,47%
Total 971 -0,21% 100,00% 0,00% 5.315 0,04% 45.435 -0,04%