Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con miños por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña5361,13%55,20%0,73%3.0763,05%23.5083,06%
Lugo61-8,96%6,28%-0,60%474-10,86%3.418-10,12%
Pontevedra374-0,53%38,52%-0,13%1.765-1,75%18.510-1,75%
Total 971 -0,21% 100,00% 0,00% 5.315 0,04% 45.435 -0,04%