Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con vetas por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m71283,96%7,622.3083,2424.05633,79
De 12 a 18 m13616,04%13,802.31617,0313.676100,56
Total 848 100,00% 8,61 4.623 5,45 37.732 44,49