Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con trasmallos por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor837,95%4,57480,5800,00
De 0 a 50 CV82979,41%6,021.3071,5817.40020,99
De 50 a 100 CV979,29%10,778178,427.35175,78
De 100 a 150 CV222,11%12,6528212,822.752125,09
Máis de 150 CV131,25%14,3732825,252.418186,00
Total 1.044 100,00% 6,59 2.782 2,67 29.921 28,66