Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de enmalle
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Miños971-0,21%46,06%0,38%5.3150,04%45.435-0,04%
Raeira20,00%0,09%0,00%270,00%2680,00%
Trasmallos1.044-1,23%49,53%-0,10%2.782-1,94%29.921-1,24%
Vetas848-1,97%40,23%-0,38%4.623-1,26%37.732-1,35%
Volantíns30,14%0,14%25242
Xeito428-1,61%20,30%-0,12%737-0,70%9.352-1,09%
Enmalle 2.108 -1,03% 100,00% 0,00% 7.059 -0,73% 69.579 -0,38%