Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
De 0 a 50 CV3477,27%7,601002,9488325,97
De 50 a 100 CV920,45%10,76697,6371078,89
Máis de 150 CV12,27%14,502828,14175175,00
Total 44 100,00% 8,40 197 4,47 1.768 40,18