Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT715,91%5,9470,9712718,13
De 1,5 a 10 GT3579,55%8,561484,241.40140,03
De 10 a 25 GT12,27%14,001313,456565,00
De 25 a 100 GT12,27%14,502828,14175175,00
Total 44 100,00% 8,40 197 4,47 1.768 40,18