Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña200,00%45,45%-2,16%767,82%6569,33%
Pontevedra249,09%54,55%2,16%1214,54%1.1123,68%
Total 44 4,76% 100,00% 0,00% 197 5,78% 1.768 5,71%