Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor40212,80%4,712430,6000,00
De 0 a 50 CV2.60983,09%5,573.1491,2148.61818,63
De 50 a 100 CV1123,57%9,976986,238.47375,65
De 100 a 150 CV130,41%11,271037,941.646126,62
Máis de 150 CV40,13%11,21328,08670167,50
Total 3.140 100,00% 5,64 4.225 1,35 59.407 18,92