Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.45078,03%4,941.7780,7334.03013,89
De 1,5 a 10 GT66821,27%7,992.1803,2623.49935,18
De 10 a 25 GT220,70%12,3926612,101.87885,37
Total 3.140 100,00% 5,64 4.225 1,35 59.407 18,92