Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de marisqueo por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo462-2,33%14,71%-0,17%616-5,13%11.158-3,15%
Zona II - Pontevedra233-1,69%7,42%-0,04%4412,47%6.7370,97%
Zona III - Arousa1.397-1,20%44,49%-0,02%1.582-1,26%22.434-0,16%
Zona IV - Muros516-0,58%16,43%0,10%565-1,50%6.0711,23%
Zona V - Fisterra51-3,77%1,62%-0,04%119-11,61%1.236-5,71%
Zona VI - Costa da Morte150-2,60%4,78%-0,07%254-0,30%3.693-1,28%
Zona VII - Coruña-Ferrol2090,97%6,66%0,14%2790,31%4.5343,28%
Zona VIII - Cedeira871,16%2,77%0,06%2300,76%2.4462,00%
Zona IX - Mariña lucense352,94%1,11%0,04%1381,49%1.097-1,35%
Total 3.140 -1,16% 100,00% 0,00% 4.225 -1,47% 59.407 -0,35%