Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de marisqueo por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.687-1,11%53,73%0,03%2.211-1,33%28.1900,64%
Lugo240,00%0,76%0,01%1070,50%805-3,59%
Pontevedra1.429-1,24%45,51%-0,04%1.907-1,75%30.412-1,16%
Total 3.140 -1,16% 100,00% 0,00% 4.225 -1,47% 59.407 -0,35%