Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor73,27%5,0550,7100,00
De 0 a 50 CV15672,90%7,674823,093.85424,71
De 50 a 100 CV4320,09%10,522966,883.49381,22
De 100 a 150 CV73,27%11,80628,81908129,71
Máis de 150 CV10,47%13,001111,45180180,00
Total 214 100,00% 8,32 856 4,00 8.435 39,41