Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT5324,77%5,35500,9476014,34
De 1,5 a 10 GT14969,63%9,086724,516.52343,78
De 10 a 25 GT125,61%12,0313511,231.15195,93
Total 214 100,00% 8,32 856 4,00 8.435 39,41