Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m20193,93%8,057203,587.20835,86
De 12 a 18 m136,07%12,5413610,461.22794,38
Total 214 100,00% 8,32 856 4,00 8.435 39,41