Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con percebe por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor223,75%4,98160,7300,00
De 0 a 50 CV53090,29%5,987921,4911.78822,24
De 50 a 100 CV325,45%9,851795,592.28671,44
De 100 a 150 CV20,34%11,34157,38227113,50
Máis de 150 CV10,17%10,5087,83170170,00
Total 587 100,00% 6,18 1.009 1,72 14.471 24,65