Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con percebe por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT35560,48%5,112880,816.39018,00
De 1,5 a 10 GT23039,18%7,786983,037.90734,38
De 10 a 25 GT20,34%12,892411,9517487,00
Total 587 100,00% 6,18 1.009 1,72 14.471 24,65