Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con percebe por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m58399,32%6,149661,6614.13324,24
De 12 a 18 m40,68%12,634310,7733884,50
Total 587 100,00% 6,18 1.009 1,72 14.471 24,65