Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza1234,84%4,86770,631.0558,58
2 licenzas55021,63%4,873770,696.73712,25
3 licenzas74429,26%4,965670,769.96213,39
4 licenzas60723,87%5,316041,0010.05716,57
5 licenzas51920,41%6,369671,8612.28223,66
Total 2.543 100,00% 5,31 2.593 1,02 40.093 15,77