Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcacion por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor37814,86%4,702260,6000,00
De 0 a 50 CV2.12483,52%5,342.1721,0236.90517,38
De 50 a 100 CV341,34%8,711514,432.28567,22
De 100 a 150 CV60,24%10,57386,31742123,67
Máis de 150 CV10,04%11,3565,99160160,00
Total 2.543 100,00% 5,31 2.593 1,02 40.093 15,77