Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.17885,65%4,911.5410,7128.97713,30
De 1,5 a 10 GT36114,20%7,629962,7610.85630,07
De 10 a 25 GT40,16%12,895513,7426065,00
Total 2.543 100,00% 5,31 2.593 1,02 40.093 15,77