Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m2.53899,80%5,292.5291,0039.77815,67
De 12 a 18 m50,20%12,866412,7631563,00
Total 2.543 100,00% 5,31 2.593 1,02 40.093 15,77