Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de marisqueo
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Endeño remolcado23-17,86%0,73%-0,15%167-14,16%1.798-11,34%
Marisqueo desde embarcación2.543-0,43%80,99%0,60%2.5930,08%40.0931,27%
Navalla e longueirón2431,67%7,74%0,22%2441,67%4.5654,15%
Orella de mar33-8,33%1,05%-0,08%27-8,89%551-5,73%
Ourizo1750,00%5,57%0,06%1991,29%3.4802,47%
Percebe587-0,51%18,69%0,12%1.0090,88%14.4710,90%
Rastro camarón227-5,42%7,23%-0,32%254-5,34%3.997-5,75%
Rastro vieira ou volandeira214-2,28%6,82%-0,08%856-1,05%8.4350,31%
Artes de marisqueo 3.140 -1,16% 100,00% 0,00% 4.225 -1,47% 59.407 -0,35%