Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con liña ou cordel por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza241,77%4,94190,791536,38
2 licenzas26819,78%4,911770,662.5519,52
3 licenzas43131,81%4,903050,714.82411,19
4 licenzas37627,75%5,284241,136.45817,18
5 licenzas25618,89%6,697272,847.72430,17
Total 1.355 100,00% 5,35 1.653 1,22 21.710 16,02