Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor22716,75%4,721360,6000,00
De 0 a 50 CV1.08279,85%5,209860,9116.90115,62
De 50 a 100 CV271,99%10,582338,641.98573,51
De 100 a 150 CV120,89%12,8714812,361.554129,54
Máis de 150 CV70,52%15,0114921,321.270181,45
Total 1.355 100,00% 5,35 1.653 1,22 21.710 16,02