Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.20188,63%4,928450,7014.37511,97
De 1,5 a 10 GT1299,52%7,583602,794.25432,98
De 10 a 25 GT231,70%14,2838416,672.787121,16
De 25 a 100 GT20,15%16,606431,89294147,00
Total 1.355 100,00% 5,35 1.653 1,22 21.710 16,02