Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.33298,30%5,191.2270,9218.91714,20
De 12 a 18 m231,70%14,6842618,502.793121,42
Total 1.355 100,00% 5,35 1.653 1,22 21.710 16,02