Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con liña ou cordel por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña781-1,01%57,64%0,17%9303,11%11.4073,05%
Lugo19-5,00%1,40%-0,05%155-14,12%1.518-10,34%
Pontevedra555-1,60%40,96%-0,12%5682,03%8.7851,50%
Total 1.355 -1,31% 100,00% 0,00% 1.653 0,84% 21.710 1,37%