Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.84894,38%5,752.6031,4134.65918,75
De 12 a 18 m1105,62%13,911.89817,2511.476104,33
Total 1.958 100,00% 6,21 4.501 2,30 46.135 23,56