Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Buques da frota pesqueira por zonas de produción e tramos de arqueo GT
Menos de 1,5 GTDe 1,5 a 10 GTDe 10 a 25 GTDe 25 a 100 GTDe 100 a 300 GTDe 300 a 500 GTMáis de 500 GTTotal
%%%%%%%%
Zona I - Vigo4149,03%1523,32%240,52%200,44%731,59%310,68%410,89%75516,47%
Zona II - Pontevedra1854,04%1543,36%120,26%60,13%120,26%80,17%3778,23%
Zona III - Arousa1.37429,98%2365,15%531,16%180,39%400,87%60,13%50,11%1.73237,79%
Zona IV - Muros46010,04%1102,40%210,46%120,26%100,22%61313,38%
Zona V - Fisterra541,18%581,27%220,48%60,13%10,02%1413,08%
Zona VI - Costa da Morte932,03%1182,57%360,79%400,87%70,15%2946,42%
Zona VII - Coruña-Ferrol1743,80%1102,40%220,48%120,26%120,26%80,17%20,04%3407,42%
Zona VIII - Cedeira430,94%551,20%110,24%200,44%30,07%1322,88%
Zona IX - Mariña lucense150,33%641,40%130,28%150,33%651,42%240,52%30,07%1994,34%
Total2.81261,36%1.05723,06%2144,67%1493,25%2234,87%691,51%591,29%4.583100,00%