Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de eslora
Menos de 12 mDe 12 a 18 mDe 18 a 24 mMáis de 24 mTotal
%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)3.87184,46%2695,87%992,16%1383,01%4.37795,51%
Arrastre40,09%791,72%831,81%
Artes menores3.85284,05%1653,60%4.01787,65%
Cerco160,35%691,51%651,42%50,11%1553,38%
Enmalle10,02%220,48%130,28%20,04%380,83%
Palangre de fondo20,04%130,28%90,20%10,02%250,55%
Palangre de superficie80,17%511,11%591,29%
Pesqueiras comunitarias20,04%851,85%871,90%
Arrastre390,85%390,85%
Palangre de fondo20,04%461,00%481,05%
Pesqueiras internacionais10,02%70,15%1112,42%1192,60%
Arrastre10,02%370,81%380,83%
Cerco30,07%30,07%
Palangre de superficie10,02%60,13%711,55%781,70%
Frota de pesca3.87184,46%2705,89%1082,36%3347,29%4.583100,00%