Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.21248,48%48,48%2.15124.709
Lugo532,12%2,12%2782.408
Pontevedra1.23549,40%49,40%1.90828.487
Total 2.500  100,00% 100,00% 4.336  55.604