Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor2818,76%-7,26%4,741780,6300,00
De 0 a 50 CV2.56680,01%0,08%5,893.9401,5451.07419,90
De 50 a 100 CV2688,36%1,13%11,102.2948,5620.75777,45
De 100 a 150 CV672,09%-1,47%12,8285912,838.427125,78
Máis de 150 CV250,78%-7,41%14,8858823,524.824192,96
Total 3.207 100,00% -0,62% 6,44 7.860 2,45 85.083 26,53