Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m3.03194,51%-0,49%6,025.0971,6867.37522,23
De 12 a 18 m1765,49%-2,76%13,662.76315,7017.708100,61
Total 3.207 100,00% -0,62% 6,44 7.860 2,45 85.083 26,53