Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor2459,80%4,751570,6400,00
De 0 a 50 CV2.07482,96%5,652.6691,2939.39118,99
De 50 a 100 CV1445,76%10,581.0537,3110.92875,89
De 100 a 150 CV291,16%12,4432711,283.716128,14
Máis de 150 CV80,32%13,7713116,331.570196,25
Total 2.500 100,00%  5,95 4.336 1,73 55.604 22,24