Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.80072,00%4,951.3320,7425.65114,25
De 1,5 a 10 GT63925,56%8,062.1553,3723.79637,24
De 10 a 25 GT602,40%13,1682013,665.98799,79
De 25 a 100 GT10,04%14,503029,80170170,00
Total 2.500 100,00%  5,95 4.336 1,73 55.604 22,24