Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo33013,20%13,20%6059.357
Zona II - Pontevedra25710,28%10,28%5267.947
Zona III - Arousa1.11044,40%44,40%1.40819.118
Zona IV - Muros32412,96%12,96%5495.257
Zona V - Fisterra753,00%3,00%2031.932
Zona VI - Costa da Morte1385,52%5,52%3564.327
Zona VII - Coruña-Ferrol1616,44%6,44%3194.072
Zona VIII - Cedeira431,72%1,72%71994
Zona IX - Mariña lucense622,48%2,48%2992.600
Total 2.500  100,00% 100,00% 4.336  55.604