Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con artes de enmalle por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo3950,25%17,91%0,17%9630,88%13.0050,75%
Zona II - Pontevedra2390,00%10,84%0,07%7262,13%9.4572,97%
Zona III - Arousa721-0,55%32,70%0,04%1.820-1,21%18.763-0,12%
Zona IV - Muros224-1,32%10,16%-0,07%637-4,25%5.196-0,72%
Zona V - Fisterra106-1,85%4,81%-0,06%710-3,07%4.797-2,95%
Zona VI - Costa da Morte171-1,72%7,76%-0,08%975-2,03%7.471-2,01%
Zona VII - Coruña-Ferrol1830,55%8,30%0,10%6760,02%6.6711,77%
Zona VIII - Cedeira67-2,90%3,04%-0,07%276-3,85%2.472-2,98%
Zona IX - Mariña lucense99-2,94%4,49%-0,10%7311,34%5.620-1,82%
Total 2.205 -0,68% 100,00% 0,00% 7.514 -0,94% 73.453 -0,07%