Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con miños por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor232,27%-17,86%5,15190,8300,00
De 0 a 50 CV66966,11%-0,74%7,572.0483,0617.27825,83
De 50 a 100 CV23623,32%2,61%11,242.0978,8818.41178,01
De 100 a 150 CV595,83%0,00%13,0485014,407.460126,45
Máis de 150 CV252,47%-7,41%14,9359123,644.874194,96
Total 1.012 100,00% -0,59% 8,87 5.605 5,54 48.023 47,45