Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con miños por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo1261,61%12,45%0,27%6120,98%6.6040,30%
Zona II - Pontevedra1492,05%14,72%0,38%5704,01%6.8696,02%
Zona III - Arousa2150,47%21,25%0,22%1.055-1,61%9.4750,45%
Zona IV - Muros116-3,33%11,46%-0,33%490-5,58%3.741-2,70%
Zona V - Fisterra76-1,30%7,51%-0,05%626-3,57%4.082-3,31%
Zona VI - Costa da Morte991,02%9,78%0,16%8350,71%5.6690,02%
Zona VII - Coruña-Ferrol99-2,94%9,78%-0,24%542-1,91%4.815-0,35%
Zona VIII - Cedeira53-5,36%5,24%-0,26%253-2,30%2.222-2,62%
Zona IX - Mariña lucense79-2,47%7,81%-0,15%6213,61%4.5460,53%
Total 1.012 -0,59% 100,00% 0,00% 5.605 -0,54% 48.023 0,33%