Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con miños por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña553-1,78%54,64%-0,66%3.141-1,84%24.335-0,84%
Lugo70-2,78%6,92%-0,16%5924,13%4.2730,73%
Pontevedra3891,57%38,44%0,82%1.8720,25%19.4161,74%
Total 1.012 -0,59% 100,00% 0,00% 5.605 -0,54% 48.023 0,33%