Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
De 0 a 50 CV3577,78%-2,78%7,631002,8789725,64
De 50 a 100 CV920,00%0,00%10,74677,4971078,89
Máis de 150 CV12,22%0,00%14,502828,14175175,00
Total 45 100,00% -2,17% 8,40 196 4,36 1.782 39,61