Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña234,55%51,11%3,29%824,26%7184,66%
Pontevedra22-8,33%48,89%-3,29%114-2,39%1.065-3,71%
Total 45 -2,17% 100,00% 0,00% 196 0,28% 1.782 -0,50%